Startlista – Aguilon

Startlista Månadsmästarna (första omgången) söndag 17/10

11.17
Raoul & Ulla-Britt
Robban & Britta

11.26
Royne & Monica
Ulla Frejmyr & Christian G

11.35
Gunilla & Anders Andersson
Marie-Louise & Lars-Ove

11.44
Benny & Eva
Arne & Inglis Gerdtman

11.53
Arne & Inga-Lill Aronsson
Anne & Kjelle

12.02
Anders & Eva-Britt Billberg
Lars & Eva Andersén

12.11Gunnar & Ing-Marie Söderberg
Stellan Åberg & Britt-Marie Jinhage

12.20
Dennis & Berit Lennhede
Berndt-Inge & Britt-Marie

12.29Micke & Solbritt
Torbjörn Svensson & Mona Källbäck

12.38
Lars & Britt Vidlund
Dennis & Bodil Sandqvist